Lær mer om EIM
Hvordan EIM ble dannet og møt lederne
Prosjekter for fremtidens helsehverdag
EIM Prosjekt 1-4
Kurs
EIM kurs og info

Exercise is Medicine®: Et Globalt Helseiniativ

Exercise is Medicine er et globalt helseinitiativ forvaltet av American College of Sports Medicine (ACSM) som fokuserer på å oppfordre fastleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten til å bruke fysisk aktivitet som en del av behandlingen og henvise pasienter til sertifiserte treningsinstruktører og program.

EIM arbeider i den tro om at fysisk aktivitet bør være en integrert del ved forebygging og behandlingen av sykdommer. Fysisk aktivitetsnivå bør derfor være på dagsordenen til alle i primærhelsetjenesten.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

View Desktop version of site >