EIM kurs på idrettsmedisinsk høstkongress

Bli med på kompetanseløftet: Aktivitetsmedisin til din pasient!

Aktivitet som medisin – til pasienten din! Invitasjon til kurs.

Påmelding her: http://www.trippus.net/eim/lillehammer2019

Link til IMHK: https://www.imhk2019.com/

Kursinnhold er delt i to 3 timers bolker:

  1. Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: psykiske lidelser, kreft, muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).
  2. Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring (3 timer). Med praktiske øvelser

Terje Halvorsen og Eivind Meland vil stå for undervisningen. 

Terje Halvorsen er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og autorisert som Idrettslege fra NIMF. Han har bl.a. arbeidet som sjeflege og administrerende direktør på Norsk idrettsmedisinsk institutt, og direktør for folkehelse i Stamina Group. Han har vært landslagslege i Håndballforbundet og Fotballforbundet. Terje er meget opptatt av temaet fysisk aktivitet og helse, og at mer helsepersonell tar i bruk fysisk aktivitet som forebygging og behandling innen helsevesenet.

Eivind Meland er utdannet allmennlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Han har forsket på forebygging av hjerte- og karsykdom i flere tiår. Hovedfokus i forskningen i de siste 10-20 årene har vært på motivasjonens betydning for atferdsendring. Han har også deltatt aktivt som universitetslærer i utvikling av studentundervisning med kommunikasjon og motivasjon som fokus.

Kurset er godkjent med 6 kurstimer hos Den norske legeforening innen spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, nevrologi, onkologi og psykiatri.

EIM Norge inviterer leger og annet helsepersonell til å delta på kurset. Legekontorenes hjelpepersonell og Frisklivssentralens medarbeidere inviteres også til å delta på kurset.

Det er ingen kursavgift.

Ta kontakt med vår koordinator Fredrik Kristiansen på [email protected] for mer informasjon.

Du kan også lese mer om oss på www.exerciseismedicine.no eller https://www.facebook.com/EIMNorge/

Kursbevis blir tilsendt etter fullført kurs.

Påmelding her: http://www.trippus.net/eim/lillehammer2019

Program:

               Helseeffekt av fysisk aktivitet med aktivisering

Kl. 14.00 – 15.15 Introduksjon: Begrep, fysisk aktivitet, fysisk form og anbefalinger.
                                                  Sammenhengen fysisk aktivitet og helse.
                                                  Enkelte psykiske lidelser
                                                  Hjerte- og karsykdom
Pause 10 minutter


Kl. 15.25 – 16.30 Muskel- og skjeletthelse
                             Diabetes type 2
                             Enkelte kreftlidelser
Lunsj 30 minutter


Motivasjonsarbeid med praktiske øvelser
Kl. 17.05 – 17.55 Hvordan skape en god arbeidsrelasjon? Om legers egne holdninger til
endringer
Kl. 18.00 – 18.55 Prinsipper for endring- /stadiemodellen, tiltak i ulike endringsfaser
Kl. 19.00 – 19.50 Verktøy som kan styrke motivasjon for endring
Kl. 20.00 – 20.10 Oppsummering, evaluering.

Print this Page  

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

View Desktop version of site >