EIM kurs i Egersund

Bli med på kompetanseløftet: Aktivitetsmedisin til din pasient!

 

Kurs i aktivitetsmedisin til din pasient!

29. oktober 2019 kl.16-22.

Sted: Egersund sykehus, Store møterom.

 

Exercise is Medicine Norge i samarbeid med Egersund sykehus inviterer til kurs for leger og annet helsepersonell innenfor fysisk aktivitet som medisin.

Exercise is Medicine Norge har utviklet et 6 timers kurs med læringsmål om at kursdeltakerne etter gjennomført kurs skal ha økt kompetanse med hensyn til fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet).

Kursinnhold er delt i to 3 timers bolker:

  1. Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: psykiske lidelser, kreft, muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).
  2. Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring (3 timer). Inkludert praktiske øvelser

Stian Ellingsen Lobben og Torgeir Gilje Lid vil stå for undervisningen.  

Stian Ellingsen Lobben er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han har forsket på helseeffektene av elsykling og er medforfatter av nasjonale retningslinjer for diabetesbehandling. Han jobber med idrettsmedisinske problemstillinger ved Vikingklinikken og har høyt fokus på fysisk aktivitet og kosthold som behandling i egen praksis. Han er også leder for faggruppe for fysisk aktivitet og kosthold som medisin i Norsk forening for allmennmedisin.

Torgeir Gilje Lid er spesialist i allmennmedisin og var allmennlege/fastlege i over to tiår. Han har tatt en doktorgrad i allmennmedisin om alkohol og helse. Han jobber i dag med forskning, fagutvikling og undervisning innen rusfeltet, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Han er medforfatter av flere nasjonale retningslinjer på rusfeltet, og er leder av faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin i Norsk forening for allmennmedisin.

Kurset er godkjent med 6 kurstimer hos Den norske Legeforening innen spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, nevrologi, onkologi og psykiatri.

Arbeidet med å fremme fysisk aktivitet som medisin krever samarbeid på tvers av yrkesgrupper, derfor ønsker Exercise is Medicine Norge at en tverrfaglig sammensatt gruppe fra sykehuset deltar på kurset.

Kurset er gratis og det serveres matlunsj, kaffe og te.

Påmelding sendes til Fredrik Kristiansen via [email protected]

Frist for påmelding: torsdag 24. oktober før kl 12

Kontaktperson fra Exercise is Medicine Norge er: Fredrik Kristiansen [email protected]

Du kan også lese mer om Exercise is Medicine på www.exerciseismedicine.no eller https://www.facebook.com/EIMNorge/

Kursbevis blir tilsendt etter fullført kurs.  

Program:

               Helseeffekt av fysisk aktivitet med aktivisering

Kl. 16.00 – 17.15             Introduksjon: Begrep, fysisk aktivitet, fysisk form og anbefalinger.
Sammenhengen fysisk aktivitet og helse.

                                          Enkelte psykiske lidelser

                                          Hjerte- og karsykdom

        Pause 10 minutter

Kl. 17.25 – 18.30             Muskel- og skjeletthelse

                                          Diabetes type 2

                                          Enkelte kreftlidelser

                                              Lunsj 30 minutter

              Motivasjonsarbeid med praktiske øvelser

Kl. 19.05 – 19.55             Hvordan skape en god arbeidsrelasjon? Om legers egne holdninger til endringer

Kl. 20.00 – 20.55             Prinsipper for endring- /stadiemodellen, tiltak i ulike endringsfaser

Kl. 21.00 – 21.50             Verktøy som kan styrke motivasjon for endring

Kl. 22.00 – 22.10             Oppsummering, evaluering.

Print this Page  

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

View Desktop version of site >