EIM kurs på Nø tterøy

Bli med på kompetanseløftet: Aktivitetsmedisin til din pasient!

Kurs i aktivitetsmedisin til din pasient!

16. oktober 2019 kl.12-18.

Sted: Bellevue helsesenter

 

Exercise is Medicine Norge i samarbeid med NEMUS Nøtterøy og Bellevue helsesenter inviterer til kurs for leger og annet helsepersonell innenfor fysisk aktivitet som medisin.

Exercise is Medicine Norge har utviklet et 6 timers kurs med læringsmål om at kursdeltakerne etter gjennomført kurs skal ha økt kompetanse med hensyn til fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet).

Kursinnhold er delt i to 3 timers bolker:

  1. Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: psykiske lidelser, kreft, muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).
  2. Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring (3 timer). Inkludert praktiske øvelser

Lars Thore Fadnes og Terje Martin Halvorsen vil stå for undervisningen. 

Lars T Fadnes er lege utdannet ved Universitet i Bergen (2009) med doktorgrad/PhD (2011). Fadnes har jobbet med forskning blant annet på kostholdsmønstre og hvordan det påvirker på kronisk sykdom, barnehelse og vekst samt gjennomført studier for å se hvordan en kan redusere sykdom blant barn, i tillegg til klinisk arbeid som fastlege (som spesialist i allmennmedisin). Han bruker motiverende intervju som verktøy i sitt arbeid. Han er førsteamanuensis ved Universitet I Bergen og forskningsleder ved Haukeland universitetssykehus. Han sitter også i Nasjonalt råd for ernæring og faggruppen for fysisk aktivitet og kosthold som medisin i Norsk forening for allmennmedisin

Terje M Halvorsen er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og autorisert som Idrettslege fra NIMF. Han har bl.a. arbeidet som sjeflege og administrerende direktør på Norsk idrettsmedisinsk institutt, og direktør for folkehelse i Stamina Group. Han har vært landslagslege i Håndballforbundet og Fotballforbundet. Terje er meget opptatt av temaet fysisk aktivitet og helse, og at mer helsepersonell tar i bruk fysisk aktivitet som forebygging og behandling innen helsevesenet.

Kurset er godkjent med 6 kurstimer hos Den norske Legeforening innen spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, nevrologi, onkologi og psykiatri.

 

Arbeidet med å fremme fysisk aktivitet som medisin krever samarbeid på tvers av yrkesgrupper, derfor ønsker Exercise is Medicine Norge at en tverrfaglig sammensatt gruppe deltar på kurset.

Kurset er gratis og det serveres matlunsj, kaffe og te.

Påmelding sendes på epost: [email protected]. Oppgi navn, arbeidssted og eventuell matallergi ved påmelding.

Frist for påmelding: fredag 11. oktober før kl. 16

Kontaktperson fra Exercise is Medicine Norge er: Fredrik Kristiansen [email protected]

Du kan også lese mer om Exercise is Medicine på www.exerciseismedicine.no eller https://www.facebook.com/EIMNorge/

Kursbevis blir tilsendt etter fullført kurs.  

Program:

               Helseeffekt av fysisk aktivitet med aktivisering

Kl. 12.00 – 13.15             Introduksjon: Begrep, fysisk aktivitet, fysisk form og anbefalinger.
Sammenhengen fysisk aktivitet og helse.

                                          Enkelte psykiske lidelser

                                          Hjerte- og karsykdom

        Pause 10 minutter

Kl. 13.25 – 14.30             Muskel- og skjeletthelse

                                          Diabetes type 2

                                          Enkelte kreftlidelser

                                         Lunsj 30 minutter

              Motivasjonsarbeid med praktiske øvelser

Kl. 15.05 – 15.55             Hvordan skape en god arbeidsrelasjon? Om legers egne holdninger til endringer

Kl. 16.00 – 16.55             Prinsipper for endring- /stadiemodellen, tiltak i ulike endringsfaser

Kl. 17.00 – 17.50             Verktøy som kan styrke motivasjon for endring

Kl. 18.00 – 18.10             Oppsummering, evaluering.

Print this Page  

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

View Desktop version of site >