Smakebiter fra kurset

Her finner du en liten smakebit av hva du kan forvente på kurset

Du vil lære mye om effekten av fysisk aktivitet på ulike typer sykdommer. Her er en oppsummeringslide fra anbefalinger om hjerte og karsykdom

 

Her er noen slides fra delen om hvordan motivere til endring av atferd

Print this Page  

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

View Desktop version of site >